چنگر به انگلیسی

آخرین به‌روزرسانی:
معادل انگلیسی لغت:
  • جانورشناسی moorhen
پیشنهاد و بهبود معانی

تبلیغات (تبلیغات را حذف کنید)

لغات نزدیک چنگر

پیشنهاد و بهبود معانی