چنگک به انگلیسی

آخرین به‌روزرسانی:
  • فونتیک فارسی

    changak
  • hook, grappling - iron
  • کشاورزی
  • fork, pitchfork
پیشنهاد و بهبود معانی

تبلیغات (تبلیغات را حذف کنید)

مترادف و متضاد چنگک

پیشنهاد و بهبود معانی