چهار برابر شدن به انگلیسی

آخرین به‌روزرسانی:
معادل انگلیسی لغت:
  • quadruple
پیشنهاد و بهبود معانی

تبلیغات (تبلیغات را حذف کنید)

لغات نزدیک چهار برابر شدن

پیشنهاد و بهبود معانی