چهار جمله ای به انگلیسی

آخرین به‌روزرسانی:
معادل انگلیسی لغت:
  • quadrinomial
پیشنهاد و بهبود معانی

تبلیغات (تبلیغات را حذف کنید)

لغات نزدیک چهار جمله ای

پیشنهاد و بهبود معانی