چپاول و خرابی به انگلیسی

آخرین به‌روزرسانی:
معادل انگلیسی لغت:
  • rape
پیشنهاد و بهبود معانی

تبلیغات (تبلیغات را حذف کنید)

لغات نزدیک چپاول و خرابی

پیشنهاد و بهبود معانی