چیره دست به انگلیسی

آخرین به‌روزرسانی:
  • فونتیک فارسی

    chiredast
  • adept, able, accomplished, ambidextrous, deft, dominant, handy, hotshot, master, skilled, skillful, versed, wizard, masterful
  • عامیانه shark
پیشنهاد و بهبود معانی

تبلیغات (تبلیغات را حذف کنید)

مترادف و متضاد چیره دست

لغات نزدیک چیره دست

پیشنهاد و بهبود معانی