چیز ناخوشایند و زننده به انگلیسی

آخرین به‌روزرسانی:
معادل انگلیسی لغت:
  • atrocity
پیشنهاد و بهبود معانی

تبلیغات (تبلیغات را حذف کنید)

لغات نزدیک چیز ناخوشایند و زننده

پیشنهاد و بهبود معانی