ژولیده به انگلیسی

آخرین به‌روزرسانی:
 • نامرتب، (مو) شانه نکرده، آشفته
 • فونتیک فارسی

  zhoolide
 • صفت
  disheveled, untidy, tousled, mused, straggly, kinky, raggedly, ragged, shaggy, unkempt, ruffled
  • - مردی با موی ژولیده

  • - a man with disheveled hair
  • - لباس ژولیده

  • - ragged clothes

تبلیغات (تبلیغات را حذف کنید)

مترادف و متضاد ژولیده