ژولیده شدن به انگلیسی

آخرین به‌روزرسانی:
  • درهم شدن، نامرتب شدن، شانه نکرده بودن
  • فونتیک فارسی

    zhoolide shodan
  • فعل لازم
    to become disheveled, to be uncombed or untidy, to kink, to confuse, to snarl, to straggle

تبلیغات (تبلیغات را حذف کنید)