ژیان به انگلیسی

آخرین به‌روزرسانی:
 • خشمگین
 • فونتیک فارسی

  zhiyaan
 • صفت
  ادبی angry, predatory, rapacious, roaring (with anger), fierce, ravenous, formidable, devouring
  • - شیر ژیان

  • - an angry lion
  • - آنقدر ژیان بود که در را به هم کوفت.

  • - He was so angry that he slammed the door.

تبلیغات (تبلیغات را حذف کنید)

مترادف و متضاد ژیان