کار انداز اپراتور فرستنده موج کوتاه به انگلیسی

آخرین به‌روزرسانی:
معادل انگلیسی لغت:
  • عامیانه ham
پیشنهاد و بهبود معانی

تبلیغات (تبلیغات را حذف کنید)

لغات نزدیک کار انداز اپراتور فرستنده موج کوتاه

پیشنهاد و بهبود معانی