کشیش ذیصلاح برای شنیدن اعترافات به انگلیسی

آخرین به‌روزرسانی:
  • کلیسا
  • confessor
پیشنهاد و بهبود معانی

تبلیغات (تبلیغات را حذف کنید)

لغات نزدیک کشیش ذیصلاح برای شنیدن اعترافات

پیشنهاد و بهبود معانی