کف زدن حضار به انگلیسی

آخرین به‌روزرسانی:
  • تئاتر
  • curtain call
پیشنهاد و بهبود معانی

تبلیغات (تبلیغات را حذف کنید)

لغات نزدیک کف زدن حضار

پیشنهاد و بهبود معانی