کمانچه به انگلیسی

آخرین به‌روزرسانی:
  • فونتیک فارسی

    kamaanche
  • violin-like instrument resting on the ground during performance
  • عامیانه fiddle
پیشنهاد و بهبود معانی

تبلیغات (تبلیغات را حذف کنید)

لغات نزدیک کمانچه

پیشنهاد و بهبود معانی