کم پرازه به انگلیسی

آخرین به‌روزرسانی:
  • لوله و مجرا
  • capillary
پیشنهاد و بهبود معانی

تبلیغات (تبلیغات را حذف کنید)

لغات نزدیک کم پرازه

پیشنهاد و بهبود معانی