کورتیزول به انگلیسی

آخرین به‌روزرسانی:
 • هورمونی که از غده‌ی فوق کلیوی ترشح می‌شود
 • فونتیک فارسی

  kortizol
 • اسم خاص
  زیست‌شناسی cortisol
  • - میزان بالای کورتیزول می‌تواند منجر به افزایش استرس و اضطراب شود.

  • - High levels of cortisol can result in increased stress and anxiety.
  • - کورتیزول اغلب به عنوان «هورمون استرس» شناخته می‌شود چون در پاسخ به استرس ترشح می‌شود.

  • - Cortisol is often referred to as the "stress hormone" because it is released in response to stress.
پیشنهاد و بهبود معانی

تبلیغات (تبلیغات را حذف کنید)

لغات نزدیک کورتیزول

پیشنهاد و بهبود معانی