کولون به انگلیسی

آخرین به‌روزرسانی:
  • کالبد شناسی
  • colon
پیشنهاد و بهبود معانی

تبلیغات (تبلیغات را حذف کنید)

لغات نزدیک کولون

پیشنهاد و بهبود معانی