کیسه صفرا به انگلیسی

آخرین به‌روزرسانی:
معادل انگلیسی لغت:
  • gall - bladder
  • کالبدشناسی gallbladder
پیشنهاد و بهبود معانی

تبلیغات (تبلیغات را حذف کنید)

لغات نزدیک کیسه صفرا

پیشنهاد و بهبود معانی