یاوه گو به انگلیسی

آخرین به‌روزرسانی:
  • فونتیک فارسی

    yaavegoo
  • babbler, chatterer, rambler, twaddler

تبلیغات (تبلیغات را حذف کنید)

مترادف و متضاد یاوه گو