«مفتخریم که از لوگوی جدید فست‌دیکشنری رونمایی کنیم»
مشاهده لوگوی جدید

Gis معنی

  • American English phonetic: ˌdʒiːˈaɪz
  • British English phonetic: ˌdʒiːˈaɪz
  • سیستم اطلاعات جغرافیائی

دیکشنری و مترجم متن دو زبانه انگلیسی به فارسی و فارسی به انگلیسی

English to Persian/Farsi and Persian/Farsi to English dictionary and translator