فست‌دیکشنری ۱۷ ساله شد! 🎉

A Difference Of Opinion

آخرین به‌روزرسانی:

معنی و نمونه‌جمله‌ها

 • idiom
  ناهم‌اندیشی، اختلاف عقیده، اختلاف نظر
  • - There was a difference of opinion between myself and the chief.
  • - بین من و رئیس، ناهم‌اندیشی وجود داشت.
  • - There seems to be a difference of opinion about what we should do next.
  • - به‌نظر می‌رسد درباره‌ی آنچه که باید بعداً انجام دهیم، اختلاف عقیده وجود دارد.
پیشنهاد بهبود معانی

تبلیغات (تبلیغات را حذف کنید)

مترادف و متضاد a difference of opinion

 1. noun conflict over something important
  Synonyms: altercation, argument, bone of contention, conflict, debate, disagreement, dispute, dissension, dissent, friction, irreconcilable difference, run-in, strife

ارجاع به لغت a difference of opinion

از آن‌جا که فست‌دیکشنری به عنوان مرجعی معتبر توسط دانشگاه‌ها و دانشجویان استفاده می‌شود، برای رفرنس به این صفحه می‌توانید از روش‌های ارجاع زیر استفاده کنید.

شیوه‌ی رفرنس‌دهی:

کپی

معنی لغت «a difference of opinion» در فست‌دیکشنری. مشاهده در تاریخ ۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۳، از https://fastdic.com/word/a-difference-of-opinion

لغات نزدیک a difference of opinion

پیشنهاد بهبود معانی