A Place For Everything And Everything In Its Place

آخرین به‌روزرسانی:

معنی

  • idiom
    ... که هر چیزی به جای خویش نیکوست
پیشنهاد بهبود معانی

تبلیغات (تبلیغات را حذف کنید)

ارجاع به لغت a place for everything and everything in its place

از آن‌جا که فست‌دیکشنری به عنوان مرجعی معتبر توسط دانشگاه‌ها و دانشجویان استفاده می‌شود، برای رفرنس به این صفحه می‌توانید از روش‌های ارجاع زیر استفاده کنید.

شیوه‌ی رفرنس‌دهی:

کپی

معنی لغت «a place for everything and everything in its place» در فست‌دیکشنری. مشاهده در تاریخ ۲۴ خرداد ۱۴۰۳، از https://fastdic.com/word/a-place-for-everything-and-everything-in-its-place

لغات نزدیک a place for everything and everything in its place

پیشنهاد بهبود معانی