«مفتخریم که از لوگوی جدید فست‌دیکشنری رونمایی کنیم»
مشاهده لوگوی جدید

Agricultural معنی

  • American English phonetic: ˌæɡrəˈkəlt͡ʃərəl
  • British English phonetic: ˌæɡrɪˈkʌlt͡ʃrəl
  • (Adjective) فلاحتی، زراعتی، کشاورزی

دیکشنری و مترجم متن دو زبانه انگلیسی به فارسی و فارسی به انگلیسی

English to Persian/Farsi and Persian/Farsi to English dictionary and translator