فست‌دیکشنری ۱۷ ساله شد! 🎉

And

nd / / n nd / / n
آخرین به‌روزرسانی:

معنی‌ها و نمونه‌جمله‌ها

 • conjunction A1
  و (حرف ربط)
  • - He cried and shouted.
  • - او گریه کرد و داد زد.
  • - He told the news to Ali and Ali laughed.
  • - خبر را به علی گفت و علی خندید.
  • - Winter is usually cold and summer warm.
  • - زمستان معمولاً سرد است و تابستان گرم.
 • conjunction
  و، ضرب منطقی
  • - a red and white dress
  • - پیراهن قرمز و سفید
  • - apples and pears
  • - سیب و گلابی
 • conjunction
  (عامیانه) که، تا، با
  • - Try and come today.
  • - بکوش که امروز بیایی.
  • - and it came to pass that...
  • - سپس چنین اتفاق افتاد که...
  • - six and two equals eight
  • - شش با دو مساویست با هشت
پیشنهاد بهبود معانی

تبلیغات (تبلیغات را حذف کنید)

مترادف و متضاد and

 1. conjunction in addition to; plus
  Synonyms: along with, also, as a consequence, as well as, furthermore, including, moreover, together with

ارجاع به لغت and

از آن‌جا که فست‌دیکشنری به عنوان مرجعی معتبر توسط دانشگاه‌ها و دانشجویان استفاده می‌شود، برای رفرنس به این صفحه می‌توانید از روش‌های ارجاع زیر استفاده کنید.

شیوه‌ی رفرنس‌دهی:

کپی

معنی لغت «and» در فست‌دیکشنری. مشاهده در تاریخ ۳ خرداد ۱۴۰۳، از https://fastdic.com/word/and

لغات نزدیک and

پیشنهاد بهبود معانی