به علت به‌روزرسانی سرورها، ممکن است برخی از بخش‌های وب‌سایت و نرم‌افزارهای فست دیکشنری در دسترس نباشند.

Beam

biːm biːm
آخرین به‌روزرسانی:
|
 • گذشته‌ی ساده:

  beamed
 • شکل سوم:

  beamed
 • سوم شخص مفرد:

  beams
 • وجه وصفی حال:

  beaming
 • شکل جمع:

  beams

معنی‌ها و نمونه‌جمله‌ها

 • noun verb - transitive verb - intransitive adverb countable B2
  شاهین ترازو، میله، شاه‌پر، تیر عمارت، نور افکندن،پرتو افکندن، پرتو، شعاع
 • noun verb - transitive verb - intransitive adverb countable
  پرتو
  • - Eleven wooden beams supported the roof.
  • - یازده تیر چوبی سقف را نگه میداشت.
  • - They beamed the ceiling.
  • - سقف را با تیرچه ساختند.
  • - The floodlight cast a beam of light at the clouds.
  • - نورافکن ستونی از نور را بر ابرها افکند.
  • - the beaming light of the morning sun
  • - نور تابناک خورشید بامدادی
  • - Her face beamed with a smile.
  • - لبخندی بر صورتش درخشید.
  • - Radio messages beamed at the island.
  • - پیام‌های رادیویی که به سوی جزیره فرستاده شد.
  مشاهده نمونه‌جمله بیشتر
پیشنهاد بهبود معانی

تبلیغات (تبلیغات را حذف کنید)

مترادف و متضاد beam

 1. noun length of material used as support
  Synonyms: axle, bail, balk, bolster, boom, brace, cantilever, column, crossbar, crosspiece, girder, jamb, joist, lath, lintel, pile, piling, pillar, plank, pole, post, prop, rafter, reach, scaffolding, scantling, shaft, sill, spar, stanchion, stay, stringer, strip, strut, stud, timber, transverse, trestle, two-by-four
 2. noun ray of light
  Synonyms: bar, beacon, chink, column, dartle, emission, finger, flicker, glare, gleam, glimmer, glint, glitter, glow, laser, radiation, ray, shaft, shimmer, shoot, sparkle, streak, stream, twinkle
 3. verb broadcast on air waves
  Synonyms: emit, give off, give out, glare, glimmer, glow, radiate, send, shed, shine, throw off, transmit
 4. verb smile broadly
  Synonyms: gleam, glow, grin, laugh, radiate, shine, smirk
  Antonyms: frown, scowl
 5. verb shine, as a light
  Synonyms: burn, emit, glare, gleam, glitter, glow, radiate, yield
  Antonyms: be dark
 6. verb make electronic transfer
  Synonyms: emit, radiate, send out, transfer file, transmit, transmit signal

Idioms

 • beam in one's own eye

  خاشاک در چشم، ندیدن عیوب خود و ذکر عیوب کوچک‌تر دیگران

 • off the beam

  1- گمراه، در جهت خطا، غلط، در اشتباه 2- پیروی نکردن از پیام‌ها و راهنمایی‌های رادیویی

 • on the beam

  1- عمود بر درازای کشتی 2- پیرو راهنمایی‌های رادیو و غیره (هواپیما)، در جهت درست 3- (عامیانه) روبه‌راه، درست، خوش‌کار، موفق، هشیار، زیرک

ارجاع به لغت beam

از آن‌جا که فست‌دیکشنری به عنوان مرجعی معتبر توسط دانشگاه‌ها و دانشجویان استفاده می‌شود، برای رفرنس به این صفحه می‌توانید از روش‌های ارجاع زیر استفاده کنید.

شیوه‌ی رفرنس‌دهی:

کپی

معنی لغت «beam» در فست‌دیکشنری. مشاهده در تاریخ ۳۰ خرداد ۱۴۰۳، از https://fastdic.com/word/beam

لغات نزدیک beam

پیشنهاد بهبود معانی