Bless Me (or You, Him, Etc.)

آخرین به‌روزرسانی:

معنی

  • collocation
    اظهاری که نشان تعجب یا تعرض یا خوشی است
پیشنهاد بهبود معانی

تبلیغات (تبلیغات را حذف کنید)

ارجاع به لغت bless me (or you, him, etc.)

از آن‌جا که فست‌دیکشنری به عنوان مرجعی معتبر توسط دانشگاه‌ها و دانشجویان استفاده می‌شود، برای رفرنس به این صفحه می‌توانید از روش‌های ارجاع زیر استفاده کنید.

شیوه‌ی رفرنس‌دهی:

کپی

معنی لغت «bless me (or you, him, etc.)» در فست‌دیکشنری. مشاهده در تاریخ ۳۱ خرداد ۱۴۰۳، از https://fastdic.com/word/bless me (or you, him, etc.)

لغات نزدیک bless me (or you, him, etc.)

پیشنهاد بهبود معانی