فست‌دیکشنری ۱۷ ساله شد! 🎉

Burry

American: ˈbɜːri British: ˈbɜːi
آخرین به‌روزرسانی:

معنی

  • adjective
    خاردار، خشن
پیشنهاد بهبود معانی

تبلیغات (تبلیغات را حذف کنید)

مترادف و متضاد burry

  1. adjective Having or covered with protective barbs or quills or spines or thorns or setae etc.
    Synonyms: barbed, barbellate, briary, briery, bristled, bristly, burred, prickly, setose, setaceous, spiny, thorny

ارجاع به لغت burry

از آن‌جا که فست‌دیکشنری به عنوان مرجعی معتبر توسط دانشگاه‌ها و دانشجویان استفاده می‌شود، برای رفرنس به این صفحه می‌توانید از روش‌های ارجاع زیر استفاده کنید.

شیوه‌ی رفرنس‌دهی:

کپی

معنی لغت «burry» در فست‌دیکشنری. مشاهده در تاریخ ۳ خرداد ۱۴۰۳، از https://fastdic.com/word/burry

لغات نزدیک burry

پیشنهاد بهبود معانی