فست‌دیکشنری ۱۷ ساله شد! 🎉

Burrowing Owl

American: ˈbʌroʊɪŋˈaʊl British: ˈbʌrəʊɪŋaʊl
آخرین به‌روزرسانی:

معنی

پیشنهاد بهبود معانی

تبلیغات (تبلیغات را حذف کنید)

ارجاع به لغت burrowing owl

از آن‌جا که فست‌دیکشنری به عنوان مرجعی معتبر توسط دانشگاه‌ها و دانشجویان استفاده می‌شود، برای رفرنس به این صفحه می‌توانید از روش‌های ارجاع زیر استفاده کنید.

شیوه‌ی رفرنس‌دهی:

کپی

معنی لغت «burrowing owl» در فست‌دیکشنری. مشاهده در تاریخ ۳ خرداد ۱۴۰۳، از https://fastdic.com/word/burrowing owl

لغات نزدیک burrowing owl

پیشنهاد بهبود معانی