ترجمه و بهبود متون فارسی و انگلیسی با استفاده از هوش مصنوعی (AI)

Cannonism

ˈkænənɪzəm ˈkænənɪzəm
آخرین به‌روزرسانی:

معنی و نمونه‌جمله‌ها

 • noun
  انگلیسی آمریکایی سیاست کاننیسم (تسلط بر مجلس نمایندگان مانند آنچه جوزف گورنی کانون سیاستمدار جمهوری‌خواه انجام داد)
  • - The concentration of power under Cannonism ensures that the Speaker has significant authority over legislative affairs.
  • - تمرکز قدرت تحت کاننیسم این اطمینان را به وجود می‌آورد که رئیس مجلس قدرت قابل توجهی در امور قانون‌گذاری دارد.
  • - Critics argue that Cannonism hampers democracy by limiting decision-making to a single individual.
  • - منتقدان استدلال می‌کنند که کاننیسم با محدود کردن تصمیم‌گیری به یک فرد واحد، مانع دموکراسی می‌شود.
پیشنهاد بهبود معانی

ارجاع به لغت Cannonism

از آن‌جا که فست‌دیکشنری به عنوان مرجعی معتبر توسط دانشگاه‌ها و دانشجویان استفاده می‌شود، برای رفرنس به این صفحه می‌توانید از روش‌های ارجاع زیر استفاده کنید.

شیوه‌ی رفرنس‌دهی:

کپی

معنی لغت «Cannonism» در فست‌دیکشنری. مشاهده در تاریخ ۱ مرداد ۱۴۰۳، از https://fastdic.com/word/cannonism

لغات نزدیک Cannonism

پیشنهاد بهبود معانی