ترجمه و بهبود متون فارسی و انگلیسی با استفاده از هوش مصنوعی (AI)

Career Planning

kəˈrɪr ˈplænɪŋ kəˈrɪə ˈplænɪŋ
آخرین به‌روزرسانی:

معنی و نمونه‌جمله‌ها

 • noun phrase
  کسب‌وکار برنامه‌ریزی شغلی
  • - This company offers career planning services to help employees identify their strengths and plan for future growth.
  • - این شرکت خدمات برنامه‌ریزی شغلی ارائه می‌دهد تا به کارکنان کمک کند توانایی‌های خود را تشخیص دهند و برای رشد آینده‌ی خود برنامه‌ریزی کنند.
  • - Effective career planning involves assessing one's skills, interests, and values to determine the best career path.
  • - برنامه‌ریزی شغلی اثربخش شامل تعیین مهارت‌ها، علایق و ارزش‌های فرد برای مشخص کردن بهترین مسیر شغلی است.
پیشنهاد بهبود معانی

ارجاع به لغت career planning

از آن‌جا که فست‌دیکشنری به عنوان مرجعی معتبر توسط دانشگاه‌ها و دانشجویان استفاده می‌شود، برای رفرنس به این صفحه می‌توانید از روش‌های ارجاع زیر استفاده کنید.

شیوه‌ی رفرنس‌دهی:

کپی

معنی لغت «career planning» در فست‌دیکشنری. مشاهده در تاریخ ۱ مرداد ۱۴۰۳، از https://fastdic.com/word/career-planning

لغات نزدیک career planning

پیشنهاد بهبود معانی