ترجمه و بهبود متون فارسی و انگلیسی با استفاده از هوش مصنوعی (AI)

Cephalopod

ˈsefləpɑːd ˈsefələpɒd
آخرین به‌روزرسانی:
|
  • شکل جمع:

    cephalopods

معنی

پیشنهاد بهبود معانی

مترادف و متضاد cephalopod

  1. noun Marine mollusk characterized by well-developed head and eyes and sucker-bearing tentacles
    Synonyms: cephalopod mollusk
  2. adjective Relating or belonging to the class Cephalopoda
    Synonyms: cephalopodan

ارجاع به لغت cephalopod

از آن‌جا که فست‌دیکشنری به عنوان مرجعی معتبر توسط دانشگاه‌ها و دانشجویان استفاده می‌شود، برای رفرنس به این صفحه می‌توانید از روش‌های ارجاع زیر استفاده کنید.

شیوه‌ی رفرنس‌دهی:

کپی

معنی لغت «cephalopod» در فست‌دیکشنری. مشاهده در تاریخ ۳۰ تیر ۱۴۰۳، از https://fastdic.com/word/cephalopod

لغات نزدیک cephalopod

پیشنهاد بهبود معانی