ترجمه و بهبود متون فارسی و انگلیسی با استفاده از هوش مصنوعی (AI)

Crow

kroʊ krəʊ
آخرین به‌روزرسانی:
|
 • گذشته‌ی ساده:

  crowed
 • شکل سوم:

  crowed
 • سوم شخص مفرد:

  crows
 • وجه وصفی حال:

  crowing
 • شکل جمع:

  crows

معنی و نمونه‌جمله‌ها

 • noun verb - intransitive
  غراب، کلاغ، اهرم، دیلم، بانگ زدن، بانگ خروس
  • - The distance between here and there is ten kilometers as the crow flies.
  • - از اینجا تا آنجا مستقیم ده کیلومتر است.
  • - The rooster crowed and I awoke.
  • - خروس بانگ زد و من بیدار شدم.
  • - the crow of a rooster
  • - آواز خروس
  • - She always crows about her children's achievements.
  • - او همیشه درباره‌ی موفقیت‌های بچه‌هایش پز می‌دهد.
پیشنهاد بهبود معانی

مترادف و متضاد crow

 1. verb brag, exult
  Synonyms: babble, blow, bluster, boast, cackle, caw, cock-a-doodle-doo, cry, flourish, gas, gloat, glory in, gurgle, jubilate, mouth, prate, puff, rodomontade, squawk, strut, swagger, triumph, vaunt, whoop

Idioms

 • as the crow flies

  سرراست، مستقیم

 • eat crow

  (عامیانه) شرمنده شدن، به اشتباه خود اعتراف کردن

ارجاع به لغت crow

از آن‌جا که فست‌دیکشنری به عنوان مرجعی معتبر توسط دانشگاه‌ها و دانشجویان استفاده می‌شود، برای رفرنس به این صفحه می‌توانید از روش‌های ارجاع زیر استفاده کنید.

شیوه‌ی رفرنس‌دهی:

کپی

معنی لغت «crow» در فست‌دیکشنری. مشاهده در تاریخ ۳۱ تیر ۱۴۰۳، از https://fastdic.com/word/crow

لغات نزدیک crow

پیشنهاد بهبود معانی