فست‌دیکشنری ۱۷ ساله شد! 🎉

Demolition

ˌdeməˈlɪʃn ˌdeməˈlɪʃn
آخرین به‌روزرسانی:

معنی و نمونه‌جمله‌ها

 • noun adjective
  ویرانی، خرابی، ویران‌سازی، انهدام، تخریب
  • - a demolition crew
  • - گروه ویرانگر، گروه تخریب (که کار آن خراب کردن بناهای ناخواسته است)
  • - The bomb caused the complete demolition of the hospital.
  • - بمب موجب تخریب کامل بیمارستان شد.
  • - demolition bomb
  • - بمب ویرانگر
پیشنهاد بهبود معانی

تبلیغات (تبلیغات را حذف کنید)

مترادف و متضاد demolition

 1. noun destruction
  Synonyms: annihilation, bulldozing, explosion, extermination, knocking down, leveling, razing, wrecking
  Antonyms: building, construction, fixing, production, repair

ارجاع به لغت demolition

از آن‌جا که فست‌دیکشنری به عنوان مرجعی معتبر توسط دانشگاه‌ها و دانشجویان استفاده می‌شود، برای رفرنس به این صفحه می‌توانید از روش‌های ارجاع زیر استفاده کنید.

شیوه‌ی رفرنس‌دهی:

کپی

معنی لغت «demolition» در فست‌دیکشنری. مشاهده در تاریخ ۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۳، از https://fastdic.com/word/demolition

لغات نزدیک demolition

پیشنهاد بهبود معانی