با پر کردن فرم نظرسنجی، برنده‌ی ۶ ماه اشتراک حرفه‌ای به قید قرعه شوید. 🎉
افزایش قیمت بسته و اشتراک حرفه‌ای (تا ۱ فروردین ۱۴۰۳ با ۴۰٪ تخفیف خرید کنید)

Disperse

dɪˈspɜrːs dɪˈspɜːs
آخرین به‌روزرسانی:
|
 • گذشته‌ی ساده:

  dispersed
 • شکل سوم:

  dispersed
 • سوم شخص مفرد:

  disperses
 • وجه وصفی حال:

  dispersing
 • verb - transitive adjective adverb
  پراکنده کردن، متفرق کردن
 • verb - transitive adjective adverb
  پراکنده کردن، متفرق ساختن
  • - Our regiment was dispersed by the enemy attack.
  • - حمله‌ی دشمن هنگ ما را تار و مار کرد.
  • - They dispersed the news throughout the state.
  • - آنان خبر را در سرتاسر ایالت پخش کردند.
  • - The sun kept dispersing morning mists.
  • - خورشید مه صبحگاهی را پراکنده می‌کرد.
  • - The crowd dispersed at the first shot.
  • - با اولین تیراندازی جمعیت متفرق شد.
  • - A prism disperses light.
  • - منشور نور را تجزیه می‌کند.
  • - The tourists left the bus and dispersed themselves in various hotels.
  • - توریست‌ها اتوبوس را ترک کردند و در هتل‌های مختلف ولو شدند.
  مشاهده نمونه‌جمله بیشتر
پیشنهاد و بهبود معانی

تبلیغات (تبلیغات را حذف کنید)

مترادف و متضاد disperse

 1. verb distribute; scatter
  Synonyms: banish, besprinkle, break up, broadcast, cast forth, circulate, deal, diffuse, disappear, disband, disburse, discharge, dislodge, dismiss, dispel, disseminate, dissipate, dissolve, divvy, dole out, eject, intersperse, measure out, partition, propagate, radiate, rout, scatter, scramble, send off, separate, shed, sow, split up, spray, spread, strew, take off in all directions, vanish
  Antonyms: arrange, assemble, collect, garner, gather

ارجاع به لغت disperse

از آن‌جا که فست‌دیکشنری به عنوان مرجعی معتبر توسط دانشگاه‌ها و دانشجویان استفاده می‌شود، برای رفرنس به این صفحه می‌توانید از روش‌های ارجاع زیر استفاده کنید.

شیوه‌ی رفرنس‌دهی:

کپی

معنی لغت «disperse» در فست‌دیکشنری. مشاهده در تاریخ ۴ اسفند ۱۴۰۲، از https://fastdic.com/word/disperse

لغات نزدیک disperse

پیشنهاد و بهبود معانی