با پر کردن فرم نظرسنجی، برنده‌ی ۶ ماه اشتراک حرفه‌ای به قید قرعه شوید. 🎉
افزایش قیمت بسته و اشتراک حرفه‌ای (تا ۱ فروردین ۱۴۰۳ با ۴۰٪ تخفیف خرید کنید)

Dreadfully

ˈdredfli ˈdredfli
آخرین به‌روزرسانی:
 • adverb
  انگلیسی بریتانیایی بسیار بد، خیلی بد، به طرز وحشتناک، افتضاح
  • - She performed dreadfully in the school play.
  • - او در نمایش مدرسه خیلی بد اجرا کرد.
  • - I slept dreadfully last night due to the loud noise outside.
  • - دیشب به خاطر سروصدای بلند بیرون خیلی بد خوابیدم.
 • adverb
  انگلیسی بریتانیایی خیلی، بسیار، به شدت، بی‌اندازه
  • - I am dreadfully tired.
  • - خیلی خسته‌ام.
  • - The weather was dreadfully hot.
  • - هوا به شدت گرم بود.
پیشنهاد و بهبود معانی

تبلیغات (تبلیغات را حذف کنید)

ارجاع به لغت dreadfully

از آن‌جا که فست‌دیکشنری به عنوان مرجعی معتبر توسط دانشگاه‌ها و دانشجویان استفاده می‌شود، برای رفرنس به این صفحه می‌توانید از روش‌های ارجاع زیر استفاده کنید.

شیوه‌ی رفرنس‌دهی:

کپی

معنی لغت «dreadfully» در فست‌دیکشنری. مشاهده در تاریخ ۱۰ اسفند ۱۴۰۲، از https://fastdic.com/word/dreadfully

لغات نزدیک dreadfully

پیشنهاد و بهبود معانی