فست‌دیکشنری ۱۷ ساله شد! 🎉

Greatly

ˈɡreɪtli ˈɡreɪtli
آخرین به‌روزرسانی:
|
 • صفت تفضیلی:

  more greatly
 • صفت عالی:

  most greatly

معنی و نمونه‌جمله‌ها

 • adverb B2
  تا حد بسیار زیادی، خیلی زیاد، بسیار، به میزان قابل توجهی
  • - The team's morale was greatly boosted after their victory.
  • - روحیه‌ی تیم بعد از پیروزی بسیار تقویت شد.
  • - The new software update greatly improved the performance of the computer.
  • - به‌روزرسانی نرم‌افزار جدید عملکرد کامپیوتر را تا حد بسیار زیادی بهبود بخشید.
  • - The new software update greatly improved the performance of the computer.
  • - به‌روزرسانی نرم‌افزار جدید عملکرد کامپیوتر را تا حد بسیار زیادی بهبود بخشید.
پیشنهاد بهبود معانی

تبلیغات (تبلیغات را حذف کنید)

مترادف و متضاد greatly

 1. adverb considerably
  Synonyms: abundantly, by much, conspicuously, eminently, emphatically, enormously, exceedingly, exceptionally, extremely, famously, glaringly, highly, hugely, immeasurably, immensely, incalculably, incomparably, incredibly, indeed, infinitely, in great measure, inimitably, intensely, largely, markedly, mightily, most, much, notably, on a large scale, powerfully, remarkably, strikingly, superlatively, supremely, surpassingly, tremendously, vastly, very much
  Antonyms: inconsiderably, insignificantly, unremarkably

لغات هم‌خانواده greatly

ارجاع به لغت greatly

از آن‌جا که فست‌دیکشنری به عنوان مرجعی معتبر توسط دانشگاه‌ها و دانشجویان استفاده می‌شود، برای رفرنس به این صفحه می‌توانید از روش‌های ارجاع زیر استفاده کنید.

شیوه‌ی رفرنس‌دهی:

کپی

معنی لغت «greatly» در فست‌دیکشنری. مشاهده در تاریخ ۳ خرداد ۱۴۰۳، از https://fastdic.com/word/greatly

لغات نزدیک greatly

پیشنهاد بهبود معانی