فست‌دیکشنری ۱۷ ساله شد! 🎉

Fern

fɜːrn fɜːn
آخرین به‌روزرسانی:

معنی و نمونه‌جمله‌ها

 • noun countable
  گیاه‌شناسی سرخس، بسفایج
  • - The fern in the garden is flourishing with its lush green fronds.
  • - سرخس در باغ با شاخه‌های سرسبزش شکوفا شده است.
  • - The ferns in the garden create a serene and tranquil atmosphere.
  • - سرخس‌ها در باغ فضایی آرام و دلپذیر ایجاد می‌کنند.
پیشنهاد بهبود معانی

تبلیغات (تبلیغات را حذف کنید)

مترادف و متضاد fern

 1. noun
  Synonyms: maidenhair, greenery, bracken, lacy plant, pteridophyte, polypody, brake, calamites, filicales, selaginellaceae, sigillaria, equisetum

ارجاع به لغت fern

از آن‌جا که فست‌دیکشنری به عنوان مرجعی معتبر توسط دانشگاه‌ها و دانشجویان استفاده می‌شود، برای رفرنس به این صفحه می‌توانید از روش‌های ارجاع زیر استفاده کنید.

شیوه‌ی رفرنس‌دهی:

کپی

معنی لغت «fern» در فست‌دیکشنری. مشاهده در تاریخ ۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۳، از https://fastdic.com/word/fern

لغات نزدیک fern

پیشنهاد بهبود معانی