فست‌دیکشنری ۱۷ ساله شد! 🎉

Forgivable

fərˈɡɪvəbl fəˈɡɪvəbl
آخرین به‌روزرسانی:

معنی

  • adjective
    قابل بخشایش، بخشیدنی، بخشش‌پذیر، قابل عفو
پیشنهاد بهبود معانی

تبلیغات (تبلیغات را حذف کنید)

مترادف و متضاد forgivable

  1. adjective excusable
    Synonyms: venial, trivial, pardonable

ارجاع به لغت forgivable

از آن‌جا که فست‌دیکشنری به عنوان مرجعی معتبر توسط دانشگاه‌ها و دانشجویان استفاده می‌شود، برای رفرنس به این صفحه می‌توانید از روش‌های ارجاع زیر استفاده کنید.

شیوه‌ی رفرنس‌دهی:

کپی

معنی لغت «forgivable» در فست‌دیکشنری. مشاهده در تاریخ ۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۳، از https://fastdic.com/word/forgivable

لغات نزدیک forgivable

پیشنهاد بهبود معانی