فست‌دیکشنری ۱۷ ساله شد! 🎉

Forging

American: ˈfɔːrdʒɪŋ British: ˈfɔːdʒɪŋ
آخرین به‌روزرسانی:
|
 • گذشته‌ی ساده:

  forged
 • شکل سوم:

  forged
 • سوم شخص مفرد:

  forges

معنی

 • noun
  برسندان کوبیدن، جعل سند، جعل، تقلب
پیشنهاد بهبود معانی

تبلیغات (تبلیغات را حذف کنید)

مترادف و متضاد forging

 1. verb To move ahead; often used with """"ahead''
  Synonyms: progressing
 2. verb To move or advance against strong resistance
  Synonyms: plunging, lunging, driving
 3. verb Make a copy of with the intent to deceive
  Synonyms: faking, fashioning, molding, falsifying, working, producing, shaping, counterfeiting, forming
 4. verb Make out of components (often in an improvising manner)
  Synonyms: fashioning, shaping, fabricating, reproducing, manufacturing, copying, framing, imitating, inventing, tracing, simulating, pounding, producing, duplicating, molding, contriving, transcribing, making, counterfeiting, feigning, falsifying, formulating, driving, coining, constructing, faking, building, devising, assembling, advancing
 5. verb Create by hammering
  Synonyms: hammering, pounding, beating
 6. verb Move or act with a sudden increase in speed or energy
  Synonyms: spurting, spirting

ارجاع به لغت forging

از آن‌جا که فست‌دیکشنری به عنوان مرجعی معتبر توسط دانشگاه‌ها و دانشجویان استفاده می‌شود، برای رفرنس به این صفحه می‌توانید از روش‌های ارجاع زیر استفاده کنید.

شیوه‌ی رفرنس‌دهی:

کپی

معنی لغت «forging» در فست‌دیکشنری. مشاهده در تاریخ ۵ خرداد ۱۴۰۳، از https://fastdic.com/word/forging

لغات نزدیک forging

پیشنهاد بهبود معانی