فست‌دیکشنری ۱۷ ساله شد! 🎉

Full-length

fʊlˈleŋθ fʊlˈleŋθ fʊlˈleŋθ fʊlˈleŋθ
آخرین به‌روزرسانی:

معنی و نمونه‌جمله‌ها

 • noun
  تمام‌قد، قدی، نماینده تمام‌قد انسان
  • - a full-length picture
  • - عکس تمام‌قد
  • - a full-length novel
  • - رمان کامل (بدون بریدگی)
پیشنهاد بهبود معانی

تبلیغات (تبلیغات را حذف کنید)

مترادف و متضاد full-length

 1. adjective Complete
  Synonyms: uncut

ارجاع به لغت full-length

از آن‌جا که فست‌دیکشنری به عنوان مرجعی معتبر توسط دانشگاه‌ها و دانشجویان استفاده می‌شود، برای رفرنس به این صفحه می‌توانید از روش‌های ارجاع زیر استفاده کنید.

شیوه‌ی رفرنس‌دهی:

کپی

معنی لغت «full-length» در فست‌دیکشنری. مشاهده در تاریخ ۲ خرداد ۱۴۰۳، از https://fastdic.com/word/full-length

لغات نزدیک full-length

پیشنهاد بهبود معانی