فست‌دیکشنری ۱۷ ساله شد! 🎉

Full-scale

fʊlˈskeɪl fʊlˈskeɪl
آخرین به‌روزرسانی:

معنی‌ها و نمونه‌جمله‌ها

 • adjective
  طبق معیار یا اندازه‌ی متعارف یا اولیه
  • - a full-scale drawing
  • - نقاشی به اندازه‌ی اولیه
 • adjective
  به حداکثر، به بیشترین درجه، کامل و دقیق، تمام و کمال، بی‌کم و کاست، همه‌جانبه، به‌تمام معنی، تمام عیار
  • - full-scale warfare
  • - جنگ همه‌جانبه
پیشنهاد بهبود معانی

تبلیغات (تبلیغات را حذف کنید)

مترادف و متضاد full-scale

 1. adjective total, all-out
  Synonyms: all-encompassing, comprehensive, exhaustive, extensive, full-blown, full-dress, full-out, in-depth, major, proper, sweeping, thorough, thoroughgoing, total, unlimited, wide-ranging
  Antonyms: incomplete, incomprehensive, partial

ارجاع به لغت full-scale

از آن‌جا که فست‌دیکشنری به عنوان مرجعی معتبر توسط دانشگاه‌ها و دانشجویان استفاده می‌شود، برای رفرنس به این صفحه می‌توانید از روش‌های ارجاع زیر استفاده کنید.

شیوه‌ی رفرنس‌دهی:

کپی

معنی لغت «full-scale» در فست‌دیکشنری. مشاهده در تاریخ ۵ خرداد ۱۴۰۳، از https://fastdic.com/word/full-scale

لغات نزدیک full-scale

پیشنهاد بهبود معانی