با خرید اشتراک حرفه‌ای، می‌توانید پوشه‌ها و لغات ذخیره شده در بخش لغات من را در دیگر دستگاه‌های خود همگام‌سازی کنید

Ga

American: ˈɡɑː British: ɡa
آخرین به‌روزرسانی:

معنی‌ها

 • مخفف: (در انجیل عهد جدید) کتاب غلاطیان
 • مخفف: (شیمی) گالیم
 • مخفف: (آمریکا) ایالت جورجیا
 • مخفف: عامل یا نماینده‌ی عمومی
 • مخفف: نشست همگانی، جلسهی عمومی
 • مخفف: میانگین همگانی (عمومی)
 • مخفف: (آمریکا ) ایالت جورجیا
پیشنهاد بهبود معانی

تبلیغات (تبلیغات را حذف کنید)

مترادف و متضاد ga

 1. A rare silvery (usually trivalent) metallic element; brittle at low temperatures but liquid above room temperature; occurs in trace amounts in bauxite and zinc ores
  Synonyms: gallium, tabun, atomic number 31
 2. noun A state in southeastern United States; one of the Confederate states during the American Civil War
  Synonyms: georgia, Empire State of the South, peach-state

ارجاع به لغت ga

از آن‌جا که فست‌دیکشنری به عنوان مرجعی معتبر توسط دانشگاه‌ها و دانشجویان استفاده می‌شود، برای رفرنس به این صفحه می‌توانید از روش‌های ارجاع زیر استفاده کنید.

شیوه‌ی رفرنس‌دهی:

کپی

معنی لغت «ga» در فست‌دیکشنری. مشاهده در تاریخ ۳۱ فروردین ۱۴۰۳، از https://fastdic.com/word/ga

لغات نزدیک ga

پیشنهاد بهبود معانی