فست‌دیکشنری ۱۷ ساله شد! 🎉

Jabiru

آخرین به‌روزرسانی:

معنی

پیشنهاد بهبود معانی

تبلیغات (تبلیغات را حذف کنید)

مترادف و متضاد jabiru

  1. noun Large white stork of warm regions of the world especially America
    Synonyms: black-necked stork, policeman bird, jabiru-mycteria, Xenorhyncus asiaticus
  2. noun Large black-and-white stork of tropical Africa; its red bill has a black band around the middle
    Synonyms: saddlebill, ephippiorhynchus-senegalensis

ارجاع به لغت jabiru

از آن‌جا که فست‌دیکشنری به عنوان مرجعی معتبر توسط دانشگاه‌ها و دانشجویان استفاده می‌شود، برای رفرنس به این صفحه می‌توانید از روش‌های ارجاع زیر استفاده کنید.

شیوه‌ی رفرنس‌دهی:

کپی

معنی لغت «jabiru» در فست‌دیکشنری. مشاهده در تاریخ ۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۳، از https://fastdic.com/word/jabiru

لغات نزدیک jabiru

پیشنهاد بهبود معانی