با خرید اشتراک حرفه‌ای، می‌توانید پوشه‌ها و لغات ذخیره شده در بخش لغات من را در دیگر دستگاه‌های خود همگام‌سازی کنید

Jacks

ˈdʒæks dʒæks
آخرین به‌روزرسانی:
|
 • گذشته‌ی ساده:

  jacked
 • شکل سوم:

  jacked
 • وجه وصفی حال:

  jacking

توضیحات

همچنین می‌توان از jackstone به‌ جای jacks استفاده کرد.

 • plural
  (با فعل مفرد- بازی کردن: در حین جهاندن توپ به بالا و پایین چیزی را از زمین بر می‌دارند، برای مثال: چند ریگ را) بازی جکز
پیشنهاد بهبود معانی

تبلیغات (تبلیغات را حذف کنید)

مترادف و متضاد jacks

 1. noun The male of certain animals
  Synonyms: studs, jackasses, bucks
 2. noun Something, such as coins or printed bills, used as a medium of exchange
  Synonyms: money, brasses, scratches, greens, breads, currencies, lettuces, doughs, cabbages
 3. noun An instrument for elevating
  Synonyms: banners, jacks, flags, colors, streamers, standards, pennants, ratchets, ensigns
 4. noun A man who serves as a sailor
  Synonyms: tars, seamen, gobs, seafarers, laborers, salts, sailors, navigators
 5. noun One of four face cards in a deck bearing a picture of a young prince
  Synonyms: knaves
 6. verb To increase in amount.
  Synonyms: raises, jumps, hikes
 7. noun A game in which jackstones are thrown and picked up in various groups between bounces of a small rubber ball
  Synonyms: jackstones, knucklebones

ارجاع به لغت jacks

از آن‌جا که فست‌دیکشنری به عنوان مرجعی معتبر توسط دانشگاه‌ها و دانشجویان استفاده می‌شود، برای رفرنس به این صفحه می‌توانید از روش‌های ارجاع زیر استفاده کنید.

شیوه‌ی رفرنس‌دهی:

کپی

معنی لغت «jacks» در فست‌دیکشنری. مشاهده در تاریخ ۲۷ فروردین ۱۴۰۳، از https://fastdic.com/word/jacks

لغات نزدیک jacks

پیشنهاد بهبود معانی