Pull The Plug

آخرین به‌روزرسانی:
  • Idiom
    1- خاموش کردن دستگاهی که بیمار لاعلاج را زنده نگه می‌دارد 2- به پایان رساندن، تمام کردن
پیشنهاد و بهبود معانی

تبلیغات (تبلیغات را حذف کنید)

لغات نزدیک pull the plug

پیشنهاد و بهبود معانی