Quaquaversal معنی

آخرین به‌روزرسانی:
  • Adjective
    زمین‌شناسی همه‌سویه، چند‌سویه

تبلیغات (تبلیغات را حذف کنید)

لغات نزدیک quaquaversal