فست‌دیکشنری ۱۷ ساله شد! 🎉

Radium

ˈreɪdiəm ˈreɪdiəm
آخرین به‌روزرسانی:

معنی

پیشنهاد بهبود معانی

تبلیغات (تبلیغات را حذف کنید)

مترادف و متضاد radium

  1. noun An intensely radioactive metallic element that occurs in minute amounts in uranium ores
    Synonyms: ra, atomic number 88

ارجاع به لغت radium

از آن‌جا که فست‌دیکشنری به عنوان مرجعی معتبر توسط دانشگاه‌ها و دانشجویان استفاده می‌شود، برای رفرنس به این صفحه می‌توانید از روش‌های ارجاع زیر استفاده کنید.

شیوه‌ی رفرنس‌دهی:

کپی

معنی لغت «radium» در فست‌دیکشنری. مشاهده در تاریخ ۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۳، از https://fastdic.com/word/radium

لغات نزدیک radium

پیشنهاد بهبود معانی