به علت به‌روزرسانی سرورها، ممکن است برخی از بخش‌های وب‌سایت و نرم‌افزارهای فست دیکشنری در دسترس نباشند.

Soapy

ˈsoʊpi ˈsəʊpi
آخرین به‌روزرسانی:

معنی

  • adjective
    صابونی، صابون‌دار
پیشنهاد بهبود معانی

تبلیغات (تبلیغات را حذف کنید)

مترادف و متضاد soapy

  1. adjective Unpleasantly and excessively suave or ingratiating in manner or speech
    Synonyms: sudsy, lathery, oleaginous, buttery, foamy, fulsome, oily, smarmy, unctuous
  2. adjective Resembling or having the qualities of soap
    Synonyms: saponaceous

ارجاع به لغت soapy

از آن‌جا که فست‌دیکشنری به عنوان مرجعی معتبر توسط دانشگاه‌ها و دانشجویان استفاده می‌شود، برای رفرنس به این صفحه می‌توانید از روش‌های ارجاع زیر استفاده کنید.

شیوه‌ی رفرنس‌دهی:

کپی

معنی لغت «soapy» در فست‌دیکشنری. مشاهده در تاریخ ۳۰ خرداد ۱۴۰۳، از https://fastdic.com/word/soapy

لغات نزدیک soapy

پیشنهاد بهبود معانی