Stipe

staɪp staɪp
آخرین به‌روزرسانی:
|
 • شکل جمع:

  stipes

معنی‌ها و نمونه‌جمله‌ها

 • noun countable
  گیاه‌شناسی پایک (در جلبک)
  • - The stipe of the alga is attached to the ocean floor.
  • - پایک جلبک به کف اقیانوس چسبیده است.
  • - The stipe of the alga was strong and supported the blade above.
  • - پایک جلبک قوی بود و برگواره را بالا نگه می‌داشت.
 • noun countable
  دم‌برگ (در سرخس‌‌ها)
  • - The stipe of the fern was long and slender.
  • - دم‌برگ سرخس بلند و باریک بود.
  • - The stipe connected the frond to the main stem of the fern.
  • - دم‌برگ برگ‌شاخه را به ساقه‌ی اصلی سرخس متصل می‌کرد.
پیشنهاد بهبود معانی

تبلیغات (تبلیغات را حذف کنید)

ارجاع به لغت stipe

از آن‌جا که فست‌دیکشنری به عنوان مرجعی معتبر توسط دانشگاه‌ها و دانشجویان استفاده می‌شود، برای رفرنس به این صفحه می‌توانید از روش‌های ارجاع زیر استفاده کنید.

شیوه‌ی رفرنس‌دهی:

کپی

معنی لغت «stipe» در فست‌دیکشنری. مشاهده در تاریخ ۱ تیر ۱۴۰۳، از https://fastdic.com/word/stipe

لغات نزدیک stipe

پیشنهاد بهبود معانی