شگفت زده به انگلیسی

آخرین به‌روزرسانی:
  • open-mouthed, quizzical

مترادف و متضاد شگفت زده